תמ"א 38 – 1..2..3 ולעבודה!

לתכנית המתאר הארצית לחיזוק מבנים בפני רעידות אדמה, הלא היא תמ"א 38, ישנן שתי גרסאות, דומות במהותן אך שונות בהחלט באופן הביצוע, הבדיקות שיש לעשות מצד הדיירים והקבלנים וסייגים נוספים שיש לקחת בחשבון לפני שיוצאים לדרך.

תמ"א 38/1 – תמ"א לחיזוק מבנים קיימים

אישורי תכנון ובנייה מן הרשות המקומית נוסף להסכמתם של 66% מדיירי הבניין. במידה ואין – לא ניתן לצאת לדרך. חשוב לציין כי גם במקרים בהם ישנה הסכמה של שני שלישים מן הדיירים, דייר סרבן הוא אבן נגף בדרך.

אם אתם כדיירי הבניין מתנהלים כיזם של השיפוץ, עליכם לחפש קבלן ביצוע ש:

  1. יש לו ניסיון בשיפוץ תמ"א
  2. בעל איתנות כלכלית וערבויות בנקאיות ואין לו חובות או הליכי כינוס

אם החלטתם להיות מיוצגים ע"י יזם, יש לבדוק מספר היבטים:

  1. האם היזם הוא גם קבלן הביצוע?
  2. האם יש לו ניסיון בביצוע פרויקטים?
  3. האם הוא בעל איתנות כלכלית וערבויות בנקאיות?
  4. האם/כמה פרויקטים הוא מנהל במקביל?

חיזוק המבנה, מרפסת או שתיים בהתאם לתכנית המאושרת, שיפוץ חדר מדרגות ותוספת של מעלית, שיפוץ לובי ושדרוג אינטרקום וכמובן – חנייה. ישנם יזמים אשר מספקים גם שיפוץ נרחב יותר של חלונות ותריסים בלגיים ועוד…

בדרך כלל שתי קומות נוספות בבניין אותן ימכור במחיר השוק – זהו הרווח העתידי של היזם או הקבלן שאינו דורש תשלום מן הדיירים על השיפוץ.

כשנה וחצי מיום תחילת הפרוייקט.

תמ"א 38/2 – תמ"א להריסה ובנייה מחדש

אישורי תכנון ובנייה מן הרשות המקומית נוסף להסכמתם של 80% מדיירי הבניין. במידה ואין – לא ניתן לצאת לדרך. תמ"א 38/2 כרוכה גם באישור ועדת התכנון והבנייה הארצית כחלק מתכנית מתאר עירונית.

הפרויקט מאושר ע"י הרשות המקומית כך שאת כל הבדיקות והמכרזים – היא מבצעת

בניין ודירות חדשות לגמרי!

אחוז מכמות הדירות בבניין החדש שיוקם בהתאם לקומות שנוספו.

בין שנה וחצי לשלוש שנים.